วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ proteus

           โปรแกรม Proteus เป็นโปรแกรมยอดนิยมของนักออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล รวมไปถึงวงจรไมโครคอนโทรลเลรอร์ พัฒนาโดย Labcenter Electronics เป็น โปรแกรม ที่เหมาะสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่มีใหม่ไปจนถึงมืออาชีพ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ เพราะสามารถใช้เป็นเครืองมือในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากโปรแกรม Proteus เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถครบวงจร นั่นคือ
  • สามารถจำลองการทำงานของวงจรได้ทั้งวงจรอนาลอกและวงจรดิจิตอล
  • สามารถจำลองการทำงานของไมโครคอนโทลเลอร์ได้หลายตระกูล สามารถโหลด *.hex ลงไปและดูผลการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้
  • สามารถออกแบบลายวงจรหรือ PCB ได้
ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมไฟกระพริบโดยใช้ทรานซิสเตอร์ (Astable Multivibrator) ดังรูปด้านล่าง จะเห็นได้ว่าการแสดงผลของโปรแกรมง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ รวมไปถึงการตรวจสอบแก้ไขสิ่งต่างๆ รูปด้านล่างจะเห็นการแสดงผลแบบ Animation อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของ LED (ติด/ดับ) ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (ลูกศร) ขนาดของกระแสไฟฟ้า (สีที่เส้่นเชื่อมต่อ) และเนื่องจากเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ง่ายต่อการแก้ไขสิ่งต่างๆเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับวงจรได้ เป็นอย่างดี

ตัวอย่างด้านล่างเป็นวงจรขับ Servo Motor สามารถเห็นทั้งขนาดของแรงดัน กระแส รวมไปถึงทิศทางและความเร็วของ Servo Motor

Proteus ยังได้เตรียมเครื่องมือเครื่องวักรูปแบบต่างๆไว้อย่างครบถ้วน สามารถจำลองการทำงานได้แบบ Realtime อย่างเช่น Oscilloscope เป็นต้น


Proteus รองรับการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์มากมายหลายตระกูล ตัวอย่างด้านล่างเป็นการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้ใส่โปรแกรม หมากรุกไว้ พร้อมกับมีการแสดงผลการทำงานของระบบผ่าน Serial Port (Virtual Terminal) และแสดงผลหมากบนกระดานด้วยจอ LCD แบบ Touchscreen ผู้ใช้สามารถเล่นหมากรุกกระดานนี้โดยการใช้ Mouse คลิก เพื่อต่อสู้กับ AI (Artificial Intelligence) ที่ใส่ไว้ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

นอกจากความสามารถด้านการจำลองการทำงานแล้ว Proteus ยังมีความสามารถในการออกแบบ PCB ได้ไม่แพ้โปรแกรมอื่นๆ